باردو

آتلیه معماری و معماری داخلی مائده ضیاپور و پرهام شکوهی (آموزش و طراحی)

    معماری پایدار

علامه دهخدا در فرهنگ لغات خود پایداری را اینگونه معنا کرده اند ؛ دوام و ماندنی ، دارای ثبات و همیشگی و مقاومت کننده در واقع آن چیزی است که می تواند در آینده تداوم داشته باشد .

با توجه به اين تعريف و بسياري موارد مشابه مي توان معماري پايدار را معماري دانست كه : نسبت به ويژگي ها و شرايط محيطي و مكاني پاسخگو و كنش مند است و از قابليت هاي بستر بوم شناختي خود در راستاي ايجاد شرايط محيطي مطلوب استفاده بهينه مي نمايد. بدين ترتيب از تعادل بوم شناختي برخوردار خواهد بود، يعني كمينه صدمات را بر محيط زيست دارد. علاوه بر اين نسبت به تغييرات، شرايط و نيازها، انطباق پذير و در نتيجه تداوم پذير است و به واسطه برخورداري از ويژگي هاي مكاني، متمايز و قابل تفكيك مي باشد.

معماري پايدار در بردارنده آميزه اي از ارزشهاي زيبا شناختي، محيطي، اجتماعي و سياسي و اخلاقي است.

طراحي پايدار به يك مفهوم دروني و اساسي از مكان منتج خواهد شد. فرآيندي كه به احيا شدن بيش از تحليل بردن مي انجامد. در واقع علم و هنر برقراري ارتباطي مناسب بين محيط انساني و جهان طبيعت است .

تامل بيشتري در موضوع حاكي از آن است كه مفهوم پايداري در عرفهاي قديمي و فرهنگهاي كهن بشر هم ريشه داشته و در زندگي سنتي، در قالب  تكريم و حرمت گذاري به طبيعت و منابع طبيعي جلوه گر شده است. از اين رو مي توان فعاليت هاي دهه هاي آخر قرن بيستم را به مثابه تلاشي براي احيا شدن اين مفاهيم كهن دانست ؛ تلاشي كه در قالبي جامع تر، علمي تر و كاربردي تر انجام مي گردد.

معماری پایدار سه فاکتور مهم  را در بر می­گیرد ؛ صرفه جویی در منابع ، طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی و طراحی برای انسان .

....

   حیاط و معماری پایدار

شاید بتوان شرایط محیطی را یکی از مولفه های تعیین کننده ای دانست که به مرور و بر اساس تجربه ، به اشکال پایدار ساختارهای فضا محور منجر شده­است .

در مجموعه هاي سنتي كاربرد و استفاده از منابع و انرژي هاي طبيعي يكي از اصول ساخت و سازمان فضايي آنهااست.خانه هاي قديمي در بافت هاي كويري از نظر وضعيت استقرار نوعا در جهت قبله قرار دارند. اين جهت گيري از لحاظ اقليمي شرايطي را بوجود اورده است تا فضاهاي تابستاني و اتاق هاي زمستاني به طور منطقي پيرامون حياط مركزي قرار گيرند.

حياط مركزي اصلي ترين فضاي خانه هاي كويري است . حوض آب در وسط حياط، كه ابعاد آن به حداكثر مي رسد، انرژي خورشيد را در خود جاي مي دهد. بدين ترتيب تامين هواي خنك و مطبوع براي هر واحد مسكوني با محفوظ كردن حياط هاي عميق و تنفس خانه هاي به هم فشرده از داخل اين حياط ها امكان پذير گشته است . حياط ها كه از همه طرف با فضاهاي سرپوشيده محصور شده اند، همچون گودالي هواي خنك  شب را در خود ته نشين كرده و در روز گرم مورد استفاد    قرارمي دهد  .

...

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم خرداد ۱۳۸۹ساعت 19:34  توسط پرهام شکوهی و مائده ضیاپور  |